اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=47676&title=آیا جواب دادن به نامه واجب است

اشتراک گذاری