اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=47840&title=منظور از نیت ما فی الذمه و نیت رجا در رساله

اشتراک گذاری