اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=47934&title=حکم ذبح مرغ توسط دستگاه

اشتراک گذاری