اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=48013&title=دادن غذای گوشت خوک در مدرسه کشور غیر اسلامی به بچه

اشتراک گذاری