اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=48270&title=حکم گوش دادن به آهنگ بدون تاثیر

اشتراک گذاری