اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=49024&title=خیار عیب و غبن در معامله ملک

اشتراک گذاری