اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=49214&title=حکم کسی که از بیت المال استفاده شخصی کرده

اشتراک گذاری