اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=49959&title=آیا حضرت آدم سیاهپوست بوده است

اشتراک گذاری