اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=50239&title=اگر سرمایه مضاربه را به دیگری بدون رضایت مالک آن بدهد

اشتراک گذاری