اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=51744&title=اگر ترتیب را در غسل رعایت نکرده باشد

اشتراک گذاری