اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=53373&title=اگر چند بار عامل نماز آیات تکرار شود

اشتراک گذاری