اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=54055&title=غسل در صورت مشاهده منی در آزمایش ادرار

اشتراک گذاری