اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=54215&title=دست زدن جنب به ساختمانی که به شکل اسماء مقدسه هست

اشتراک گذاری