اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=55200&title=ضرر داشتن آب و خاک بجهت وضو و تیمم

اشتراک گذاری