اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=55365&title=آیا در تیمم وجود گرد و غبار شرط است

اشتراک گذاری