اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=55397&title=طریقه تیمم کردن را توضیح دهید

اشتراک گذاری