اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=55402&title=وجود مانع در اعضای تیمم چه حکمی دارد

اشتراک گذاری