اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=55864&title=اولویت تطهیر مسجد یا ادای دین بر نماز اول وقت

اشتراک گذاری