اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=55899&title=تیمم کرده اما قبل از شروع نماز بتواند وضو یا غسل بگیرد

اشتراک گذاری