اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=56303&title=فاصله انداختن میان نماز و اذان و اقامه

اشتراک گذاری