اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=56340&title=شک در ظهر یا عصر بودن نماز در اثنای آن

اشتراک گذاری