اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=56353&title=اگر بعد از نماز عشاء فهمید که نماز مغرب باطل بوده

اشتراک گذاری