اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=56860&title=چه زمانی کمک به ارحام و نزدیکان فقیر واجب می شود

اشتراک گذاری