اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=57673&title=اگر امام جمعه منصوب ولی فقیه نباشد

اشتراک گذاری