اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=57756&title=آیا شرکت زنان در نماز جمعه و جماعت کراهت دارد

اشتراک گذاری