اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=57997&title=نحوه نیت نیابت برای نماز و روزه از طرف میت

اشتراک گذاری