اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=58039&title=اگر در نماز زن مساوی مرد یا جلوتر از او بایستد

اشتراک گذاری