اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=58065&title=آیا در نماز مستحب نیز جلو بودن مرد بر زن باید رعایت شود

اشتراک گذاری