اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=58555&title=نماز خواندن در مکانی که با پول بخت آزمایی خریده شده

اشتراک گذاری