اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=58777&title=در حین خواندن نماز فرادا نماز جماعت برپا گردد

اشتراک گذاری