اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=59441&title=تقلید از مرجع تقلید بنا بر اعتماد به گفتار روحانی محل

اشتراک گذاری