اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=59663&title=آیا بستن تحت الحنک در نماز و غیر آن مستحب است

اشتراک گذاری