اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=59675&title=خریدن و کرایه کردن یا امانت گرفتن لباس برای نماز

اشتراک گذاری