اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=59868&title=اگر مرجع تقلید از دنیا برود آیا می توان همچنان مقلد او باقی باشیم

اشتراک گذاری