اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=60427&title=اگر پای زن در نماز پیدا باشد چه حکمی دارد

اشتراک گذاری