اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=60569&title=حکم خواندن سوره اگر بعد از حمد بدون قصد بسم الله را خوانده باشد

اشتراک گذاری