اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=60572&title=اگر در حال خواب به امانت یا اموال دیگری آسیب بزند

اشتراک گذاری