اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=60710&title=علنی کردن عدم اقتدا به امام جماعت

اشتراک گذاری