اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=60967&title=آیا خون تجزیه شده نجس است

اشتراک گذاری