اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=61608&title=حکم نماز صحرانشین در سفر زیارتی یا تجاری

اشتراک گذاری