اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=61609&title=حکم نماز کارکنان در صورتی که محل کار بیرون شهر باشد

اشتراک گذاری