اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=61950&title=حکم قرائت قاریی که صدایش را ترجیع می دهد و می لرزاند

اشتراک گذاری