اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=62134&title=حکم خریدن بن کتاب به قیمت کمتر

اشتراک گذاری