اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=62245&title=اگر پزشک همجنس ویزیت گرانتری داشته باشد

اشتراک گذاری