اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=63353&title=پیوند قرنیه میت بدون اذن اولیای میت و دیه آن

اشتراک گذاری