اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=63764&title=فرار از شهرت طلبی میرزا جواد آقا ملکی تبریزی

اشتراک گذاری