اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=64050&title=علت دست بر سر گذاشتن هنگام شنیدن نام امام زمان

اشتراک گذاری