اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=64486&title=دریافت حق طبابت و عمل جراحی قبل از انجام کار

اشتراک گذاری