اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=64603&title=از بین بردن جوجه در مرغداری

اشتراک گذاری