اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=64957&title=در وطن نمازش را نخوانده و بعد به مسافرت رفته

اشتراک گذاری